FPG ziet veel positieve punten in nieuwe Wet Natuur.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is in beginsel positief over de intenties die de regering beoogt met de nieuwe Wet Natuur. Vereenvoudiging en integratie van drie wetten en het geven van meer ruimte voor een bredere afweging, waarbij ook andere belangen worden betrokken zijn positief. Het afschaffen van ‘nationale koppen’ in de natuurwetgeving spreekt de FPG aan.
De Wet Natuur biedt naar de mening van de federatie voldoende bescherming, zeker in combinatie met de andere instrumenten die de overheden ter beschikking staan. De FPG heeft die opvatting op 12 januari ingebracht in een sessie van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers.

lees hier het volledige artikel