Gelders Natuurbeheerplan 2021 vastgesteld

De Gelderse natuur wordt versterkt door de aanleg van nieuwe natuur en het beheer van bestaande natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk en de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer daarbuiten.

>> lees verder