Gemeente Gouda is BovensteBesteBermbeheerder 2020

Het was een moeilijke keuze, want er waren veel erg goede kandidaten, maar uiteindelijk is de jury tot een unaniem oordeel gekomen: gemeente Gouda wordt uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020. Al vele jaren worden veel bermen hier beheerd zodat bloemen, en daarmee ook vlinders en andere bestuivers, goede leefomstandigheden hebben.

>> lees verder