Gevonden dier langs A28 was wilde wolf

Utrecht, 14 maart 2017 – De wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland.

Het gaat om een gezond jong mannetje van ongeveer 1 ½ jaar oud uit de roedel “Cuxhaven” ten noorden van Bremen, in de regio Nedersaksen. Dat blijkt uit DNA-analyse.

Uit DNA-onderzoek

Het Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in samenwerking met Wageningen Environmental Research het onderzoek uitgevoerd. Onderzoeker Hugh Jansman: “Uit het onderzoek is gebleken dat het jonge dier in goede conditie was en dat het hier zelf naar toe is komen lopen. De afstand tot de plaats waar het dier begin maart dood werd aangetroffen is hemelsbreed ongeveer 200 kilometer. Het dier was goed doorvoed en in maagresten zijn sporen van een haas en een ree aangetroffen”.

Locatie en herkomst

Sinds 2012 heeft zich in de regio Nedersaksen een roedel wilde wolven gevestigd. Een wolvenpaar is hier in 2014 voor het eerst gezien. De jonge wolf is zeer waarschijnlijk een welp uit het eerste nest van dit wolvenpaar in 2015.
Bekend is dat er diverse roedels (wolvenfamilies) op ongeveer 200 km afstand van de Nederlandse grens bevinden. Jonge wolven verlaten na 1 tot 2 jaar hun geboorteroedel op zoek naar een eigen leefgebied. Zij leggen per dag (overwegend nacht) een afstand van 25 tot 70 km af. De komende jaren zullen wolven naar verwachting vaker over de grens naar Nederland komen en zich op langere termijn misschien ook permanent vestigen. Wolven zijn over het algemeen uiterst schuw en voorzichtig tegenover mensen.

Rol provincie Drenthe

Provincie Drenthe bereidt zich al geruime tijd voor op de komst van wolven in Drenthe. De wolf is een beschermde diersoort. De EU Habitatrichtlijn verplicht Nederland om de wolf wettelijk te beschermen en zijn staat van instandhouding te bevorderen. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de bescherming van de wolf en is verantwoordelijk voor het vergoeden van schade die wolven aanrichten.

Afwikkeling wolvenschade

Vermoeden van schade door de wolf kan gemeld worden bij Bij12 – Unit Faunafonds, kennis- en adviescentrum voor faunaschade door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren (http://www.bij12.nl).

Meer informatie

bron: Gezamenlijk persbericht provincie Drenthe, Dutch Wildlife Health Centre, faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Environmental Research (Alterra)