Goed zorgen voor onze bijzondere natuur

Om de bijzondere natuur in 8 Natura 2000-gebieden in Gelderland te behouden en versterken, stelden Gedeputeerde Staten beheerplannen voor deze gebieden in concept vast. Van 30 maart tot en met 10 mei 2022 kunt u op deze plannen reageren.

>> lees verder