Groendomein Wasven ‘Groen bedrijf van de maand’

Eindhoven, 25 oktober 2016 – Eind jaren ’90 was Alfred van Kempen één van de actievoerders die zich inzette voor het behoud van een beukenlaan. Dat burgerinitiatief groeide uit tot een professionele, maatschappelijk gerichte organisatie waarin buurtbewoners en professionals samenwerken aan een gezonde, duurzame, prettig leefbare en economisch kansrijke buurt. Nog steeds is Alfred van Kempen één van de kartrekkers en daarom ontving hij gistermiddag uit handen van gedeputeerde Johan van den Hout de provinciale oorkonde ‘Groen bedrijf van de maand’.

Het groendomein Wasven is een prachtig natuurgebied in het oosten van Eindhoven. Het domein herbergt een volgroeid landgoedbos met monumentale bomen, een langgevelboerderij met historische akkers, het restant van de Hooge Heide met idyllische vennetjes en een veelheid aan soorten vogels, bijen, vlinders, vleermuizen en salamanders.

Stichting
Groendomein Wasven is ook een stichting die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. De stichting bestaat uit vrijwilligers die sinds 1998 stap voor stap het domein ecologisch ontwikkelen, draagvlak creëren bij zowel gemeente als bewoners en financiële verantwoordelijkheid nemen.  

Wasvenboerderij
In 2007 werd de Wasvenboerderij aangekocht waarin vrijwilligers, vakmensen en mensen met een verstandelijke beperking samen werken in de gasterij, bakkerij, koffiebranderij en tuinderij. De producten zijn zoveel mogelijk biologisch, fair trade, uit de streek en van het seizoen. Er is een boerderijspeeltuin angelegd en het voormalige kasteel rijst op als een groene ruïne . In het Wasven verzorgen vrijwilligers educatieve activiteiten voor jong en oud.

Belangstelling
Van Kempen: ‘Er is steeds meer belangstelling voor onze aanpak. We proberen zoveel mogelijk mensen uit de buurt te betrekken en we hebben professionals in dienst met zowel horecaervaring als zorgbegeleiding. Zo’n 80 vrijwilligers en 40 mensen met een verstandelijke beperking werken in de Wasvenboerderij.’

Ambities
De ambitie van het Groendomein Wasven is om het gebied verder te ontwikkelen. Daartoe behoort aansluiting op het Natuurnetwerk Brabant, de ontwikkeling van Natuurakkers, een symbiose tussen landbouw en natuurbeheer, en nieuwe mogelijkheden voor educatie waarin bewoners, jongeren en kwetsbare doelgroepen betrokken worden bij de natuur door (mee) te doen.