Grote vuurvlinder mogelijk verdwenen door beheerfout

Afgelopen weken is de populatie grote vuurvlinder in het Friese gebied Brandemeer met naar schatting bijna 90 % verminderd. Via het veel te rigoureus schonen van sloten zijn mogelijk alle in de oeverzone overwinterende rupsen van deze beschermde vlinder weg geschraapt. Het is de vraag hoeveel rupsen van deze bedreigde soort de ingreep hebben overleefd.

>> Lees verder