Grotere administratieve lasten door decentralisatie natuur en landschapsbeheer

Na decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies ontstaan tussen individuele provincies verschillen in omgang met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Door deze groeiende provinciale diversiteit zijn de administratieve lasten voor de Unie van Bosgroepen en de individuele bosgroepen zijn toegenomen.

Vanaf 2017 gaan de provincies een nieuwe werkwijze hanteren voor kleine particuliere beheerders: certificering wordt verplicht en aanvragen kunnen alleen nog vanuit een collectief plaatsvinden. De Bosgroepen vormen een collectief. Voor diegenen die via de Bosgroepen subsidie aanvragen verandert in dat opzicht niets. Wel kunnen provincies aanvullende voorwaarden gaan stellen. De Bosgroepen zetten zich in om de drempels en de administratieve last zo gering mogelijk te houden.

bron: Unie van Bosgroepen, 24/06/15