Handhavingskrant maart 2012

De dierenpolitie bestaat een jaar, 125 dierenagenten zijn aan de slag. Waar staan ze en wat zijn hun bevindingen?  Niet eerder spraken ze hierover in de media. In de Handhavingskrant van maart doet Okke van Gelderen, landelijk projectleider Dierenpolitie,  dat wel. 

Met Koninginnedag, Bevrijdingsdag en het EK in zicht is handhaving van de openbare orde en veiligheid voor veel handhavingsorganisaties actueel. In deze Handhavingskrant leest u hoe Den Haag de jaarwisseling heeft aangepakt.

Daarnaast biedt de krant artikelen over:

– de gevolgen van de bezuinigingen op de GGZ voor de handhaving

– ‘function creep’, ofwel hoe regels die voor het een zijn bedoeld, ook voor andere doelen worden ingezet

– de voor- en nadelen van zelfcontrole als handhavingsinstrument

– het programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma)kinderen’

– online dienstverlening bij het UWV Werkbedrijf

De Handhavingskrant is voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices. De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.

Via http://www.hetccv.nl/publicaties/handhavingskrant kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Via deze site kunt u de Handhavingskrant ook downloaden.

De Handhavingskrant is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. http://www.hetccv.nl/