Handhavingskrant september

Als het aan Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, ligt gaat hij door. In de Handhavingskrant van september geeft hij antwoord op vragen over wat hij heeft bereikt in de afgelopen kabinetsperiode en wat hij nog zou willen doen. Tegen toezichthouders en handhavers zegt hij: “U doet prima werk, ga daar vooral mee door.”

De vorming van een nieuw kabinet is in volle gang. Daarom vindt u in dit nummer ook een  overzicht van toezicht en handhaving in de politieke partijprogramma’s Daarnaast biedt de krant artikelen over:

–       de inzet van stewards bij voetbalwedstrijden

–       ZSM, een nieuwe instrument om veelvoorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, efficiënt en betekenisvol aan te pakken

–       de vraag of een toezichthouder ook kan adviseren

In Persoonlijk Portret trekt Ruud van der Heijden parallellen tussen zijn werk als buitengewoon opsporingsambtenaar en zijn acties als scheidsrechter op het voetbalveld.  De Handhavingskrant is voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices. De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.

Via http://www.hetccv.nl/publicaties/handhavingskrant kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Via deze site kunt u de Handhavingskrant ook downloaden.

De Handhavingskrant is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. http://www.hetccv.nl/