Heeft ons tijdschrift een andere naam nodig?

De redactie ontvangt met enige regelmaat geluiden over de naam van uw vakblad ‘de Jachtopzichter’. In het jaarlijkse redactieoverleg met het bestuur hebben wij dit onderwerp aangekaart. Het blad wordt door veel instanties dan wel personen gelezen die veelal niet direct jachtopzichters in dienst hebben of dat zijn, maar wel met natuurtoezicht te maken hebben. De vraag die voorligt is of de huidige naam dan wel de juiste is om de aandacht op de leestafel te trekken en zodoende onze boodschap te verspreiden.

Nu is ‘de Jachtopzichter’ naast vakblad toch ook vooral een verenigingsblad met een inmiddels lange historie. De redactie en het bestuur zijn benieuwd naar de mening van de leden, u dus. Binnenkort ontvangt u via de berichtenservice een oproep om uw mening kenbaar te maken. Denkt u vast na over de volgende 4 opties:

1. Terug naar vroeger, ‘Wildschut’ was een mooie en spannende naam.
2. Laat ‘de Jachtopzichter’ als titel van ons blad gewoon bestaan, er verandert al zoveel.
3. Verander de naam in ‘Vakblad Natuurtoezicht’, dat spreekt veel meer mensen aan.
4. Ik heb een hele andere suggestie voor de naam van ons blad, namelijk: ……….

Wij hopen op een grote respons om er achter te komen wat er onder u als leden leeft. In het decembernummer van ‘de Jachtopzichter’ zullen wij de balans opmaken. Wij zijn benieuwd!

De reacties worden momenteel verwerkt en verschijnen in het eerstvolgende tijdschrift.