Help opmars hooikoortsplant Ambrosia te stoppen

ambrosiaUit nieuwe analyses blijkt dat de ‘hooikoortsplant’ Ambrosia steeds vaker wordt aangetroffen in Nederland. De pollen van de plant kunnen stevige allergische reacties oproepen bij mensen die er gevoelig voor zijn. Bovendien bloeit de Ambrosia laat in het jaar, waardoor het hooikoortsseizoen tot 2 maanden langer kan duren als de opmars van de plant niet wordt gestuit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept daarom op alert te zijn op de plant, de plant op eigen grondgebied te verwijderen en waarnemingen te melden. De Ambrosiaplant staat momenteel volop in bloei en kan nu goed worden herkend.

In 2013 werd de Ambrosiaplant voor het eerst in meer dan 300 verschillende gebieden aangetroffen. Tot het jaar 2000 kwam de uit Noord-Amerika afkomstige plant slechts sporadisch voor, maar sinds het jaar 2000 neemt het aantal waarnemingen jaarlijks toe. Daarbij blijkt dat Ambrosia veel in nieuwe gebieden opduikt. Vaak zijn dit particuliere tuinen, waar enkele planten staan doordat daar zaadmengsels gebruikt zijn die verontreinigd waren met Ambrosiazaden. In 5% van de gevallen gaat het om grote populaties, vooral in openbaar groen. Ambrosia komt landelijk voor, vooral in stedelijke omgeving (stad, haventerreinen) in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Veghel, Nijmegen, Enschede en Vlissingen. Daarnaast zijn er bestendige groeiplaatsen in natuurgebieden langs de Rijn ten oosten van Nijmegen en langs de Grensmaas tot in Duitsland.

Verspreiding van Ambrosia voorkomen

Uit analyses van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond blijkt dat de concentratie Ambrosia-pollen in de lucht nu nog laag is in Nederland. Om dat zo te houden roept de NVWA particulieren, (gemeentelijke) groenbeheerdiensten, akkerbouwers en natuurbeheerders op extra alert te zijn op de plant en deze te bestrijden. De NVWA adviseert de plant niet in de GFT-container te gooien, maar in de restafval-container. De plant wordt dan verbrand en niet opnieuw door middel van compost verspreid. Bij het verwijderen van planten is het belangrijk ervoor te zorgen dat de Ambrosiaplant niet in contact komt met de huid om zo allergische (huid)reacties te voorkomen. Dit kan door handschoenen en dekkende kleding te dragen. Als de planten bloeien, wordt ook aangeraden een mondkapje en bril te dragen.

Meld waarnemingen

Denkt u Ambrosia te hebben gezien? Dan is het erg waardevol als u deze waarnemingen meldt. Om Ambrosia eenvoudiger te kunnen herkennen en melden zijn er 2 gratis apps ontwikkeld. De Ambrosiamelder voor de iPhone en de Ambrosia Alert voor Android toestellen. Waarnemingen kunnen ook doorgegeven worden via Waarneming.nl, telmee.nl of Natuurkalender.nl. Voeg bij voorkeur een foto van de plant bij de waarneming, zodat meldingen op juistheid kunnen worden gecontroleerd.

Op www.ambrosiavrij.nu staat meer informatie over de herkenning, melding en verwijdering van ambrosia.

Analyse trend en hotspots Ambrosia (Adobe Acrobat Document, 748 kB)