Herstel van de eekhoornpopulatie in de knel door toxoplasmose?

Vorige week werd in verschillende media bericht over de ziekte toxoplasmose die in 2014 een groot aantal eekhoorns de das omdeed. Vanaf eind zomer 2014 werden enkele honderden dode dieren gemeld. Er werden zelfs eekhoorns gemeld die dood uit de boom vielen. Onderzoek dat het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) samen met de Zoogdiervereniging heeft uitgevoerd, wees uit dat de meeste van de aangeleverde dieren aan toxoplasmose waren overleden. Inmiddels heeft de Zoogdiervereniging vanuit het NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren meer gegevens beschikbaar over de populatieontwikkeling in 2014. Komt het herstel van de eekhoornpoplulatie in de knel door toxoplasmose?

>> Lees verder