Herstel veenmosrietland in Eilandspolder-Oost ondanks hoge stikstofdepositie

Veenmosrietland is een zeldzaam habitattype dat slecht tegen een te hoge stikstofneerslag kan. In Eilandspolder-Oost is dit type in dertien jaar tijd vertienvoudigd. Dit terwijl de stikstofneerslag honderd procent te hoog ligt. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet.

>> lees verder