Het Afrikaans Euro-Aziatisch Watervogelverdrag

De AEWA is de Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (oftewel het Afrikaans Euro-Aziatisch Watervogelverdrag), een internationale overeenkomst over de bescherming van trekkende watervogels en hun leefgebieden. Provincies werken aan de implementatie van de afspraken die onder dit verdrag zijn gemaakt. Op de website van BIJ12 is uitgebreide informatie over de AEWA te vinden.

>> lees verder