Het gaat steeds slechter met de kievit in Gelderland

Het aantal kieviten in Nederland is de afgelopen 25 jaar flink afgenomen. In Gelderland gaat het aantal kieviten nog harder achteruit, blijkt uit cijfers van Sovon Vogelonderzoek uit Nijmegen. 2016 is door Sovon en de Vogelbescherming uitgeroepen tot jaar van de kievit.

>> Lees verder