Het pilot project GPM: Voedselveiligheid in de keten WILD

Het pilot project “Voedselveiligheid in de keten wild: Gekwalificeerd Persoon Monitoring (GPM)” beoogd de voedselveiligheid in de keten WILD beter te bewaken, door zicht te krijgen op de aard van de afwijkingen bij geschoten grofwild die leiden tot het niet geschikt verklaren van vrij wild voor menselijke consumptie. Het pilot project is op verzoek van de NVWA opgesteld door het DWHC, in nauwe samenwerking met de NVWA en NatuurNetwerk. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken’, en loopt tot eind 2013.

>> Download als pdf-bestand