Hogere temperaturen bedreigen wetlandsoorten

Als de huidige opwarming van de aarde door klimaatverandering doorzet dan zullen als gevolg daarvan veel karakteristieke plantensoorten van wetlands niet in hun huidige gebied kunnen voortleven. Vooral soorten in Noord-Europa gaan het zwaar krijgen. Ook in Nederland zal een kwart van de soorten in hun voortbestaan bedreigd worden, onder andere in hoogvenen en rietlanden.

>> Lees verder