Hoogveenherstel naar een hoger niveau

Vernatting en het actief tegengaan van verruiging heeft de laatste resten hoogveen in Nederland gered. Nu is het de kunst om deze gebieden verder te ontwikkelen tot robuuste, levende hoogvenen, waarin terreinbeheerders veel minder intensief hoeven in te grijpen dan in de afgelopen 50 jaar. Bovendien biedt dit kansen voor opslag van CO2 en waterbuffering. De mogelijkheden worden deze week verkend.

>> Lees verder