Hoogwatervluchtplaatsen belangrijk voor duurzaam samenleven met bevers

De laatste jaren is graafschade aan dijken door bevers in de Gelderse Poort tijdens hoogwater een aantal keer voorgekomen. Uit onderzoek van de Zoogdiervereniging blijkt dat dit voorkomen kan worden door te zorgen voor plaatsen waar bevers met hoogwater naartoe kunnen vluchten.

>> Lees verder