Huidige Gedragscodes Natuur- en Bosbeheer ook na 1 januari 2017 geldig

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. U kunt blijven werken volgens de huidige Gedragscode Bosbeheer en Gedragscode Natuurbeheer. Dit staat in de overgangswetgeving.

Bosbeheer
U moet extra opletten bij enkele bossoorten die in de Flora- en faunawet nog niet beschermd waren en nu in de nieuwe wet wel. Deze soorten zijn zeldzaam en beheerders houden al rekening met deze soorten. Wilt u weten of deze soorten in uw bos voorkomen, kijk dan op www.soortenbank.nl/ en waarneming.nl. In 2017 herziet de VBNE de Gedragscode Bosbeheer en past deze aan de nieuwe Wet natuurbescherming aan.

Natuurbeheer
Ook al komen er onder de nieuwe wet nieuw beschermde soorten bij, toch kunt u de gedragscode natuurbeheer blijven gebruiken. Dit komt omdat de gedragscode werkt met soortgroepen. Alle beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming op een rij. Als het goed is, keurt de staatssecretaris van Economische Zaken de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer nog voor 1 januari goed.

bron: nieuwsbrief VBNE.