Informatie over Afrikaanse varkenspest in Europa

Afrikaanse varkenspest is een ernstige virusziekte bij varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt via directe tussen dieren, en ook indirect met materialen zoals gereedschap, wagens en kleding. Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. Bij deze wil ik u informeren over de stand van zaken.

>> Lees verder