Integrale controleactie gericht op sportvisserij

Fryslân, 27 mei 2017 – Zaterdag werd in de provincie Fryslân, inclusief het Lauwersmeer, een grote integrale controleactie gehouden. De actie was specifiek gericht op de sportvisserij. In totaal werden 224 sportvissers gecontroleerd. Tijdens de actie werd twaalf keer proces-verbaal opgemaakt vanwege diverse overtredingen.

Niet kunnen tonen vispas

Met drie boten en vier auto’s gingen de controleurs van Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer Lauwersmeer, It Fryske Gea, de Hengelsport Federatie Groningen Drenthe en agenten van politie Noord-Nederland op pad. Er werden in totaal 224 vissers gecontroleerd,  tegen zes werd proces-verbaal opgemaakt. De sportvissers konden geen vispas tonen en kregen daarom een bon. Drie van hen kunnen de bekeuring ontlopen als ze alsnog de vispas kunnen tonen. Volgens de drie lag de pas thuis en waren ze hem vergeten

Snelvaren

Tijdens de controleactie was er niet alleen oog voor sportvissers. Er werd ook gelet op andere overtredingen op en rondom het water. Zo gingen vijf snelvaarders op de bon, waaronder een man op een waterscooter. Ook kreeg een schipper van een snelle motorboot een bekeuring. De man bleek geen vaarbewijs te hebben, terwijl dat wel verplicht is. Op het Lauwersmeer bevond een schipper zich met zijn boot in een Natura 2000 gebied. Het is niet toegestaan om een dergelijk gebied te betreden. Ook hiervoor werd een bekeuring uitgeschreven.

Controle op snoekbaarzen

Rondom het Lauwersmeer werden bij de terugkomst bij de trailerhellingen ongeveer 20 boten van sportvissers gecontroleerd op het juiste aantal snoekbaarzen (twee per persoon). Er werden daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. In Weststellingwerf stuitten twee sportvissers op illegaal vistuig wat voor nader onderzoek aan handhavers van Sportvisserij Fryslan werd overhandigd. Tenslotte assisteerde de bemanning van een ingezette politieboot nog bij een natuurbrand op de Langhoekspolle, een eilandje in de Fluessen bij Gaastmeer.

Toezichtkring Natuurhandhaving

Onder de titel “Toezichtkring Natuurhandhaving” werkt sinds 2000 een aantal partijen binnen de provincie intensief samen op het gebied van groene handhaving in Fryslân. Het gaat om de provincie Fryslân, de politie Noord Nederland, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De sleutel tot het succes van dit samenwerkingsverband is gelegen in het feit dat expertise op het gebied van de aanpak van strafbare handelingen (politie) wordt gebundeld met de vak- en gebiedskennis van de overige partijen. Hierdoor worden controles, zowel op land als op het water, precies op de momenten en plekken uitgevoerd waar dit het hardste nodig is. Op deze manier worden zaken als vis- en wildstroperij, illegale bomenkap en afvaldumpingen stevig aangepakt.

bron: politie.nl