Invasieve exoten

Op steeds meer plekken in Nederland en in Limburg komen planten- en diersoorten voor die hier van nature niet thuishoren (uitheemse dieren en planten). Deze soorten hebben Nederland niet op eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen bewust of onbewust hier terecht gekomen.

>> lees verder