Invasieve Oost-Europese grondels overspoelen Nederlandse wateren

Sinds 2002 worden de Nederlandse wateren gekoloniseerd door een viertal grondelsoorten uit de Ponto-Kaspische regio. Na een snelle uitbreiding in de grote rivieren komen de grondels inmiddels ook in veel regionale wateren voor en daar vindt volop concurrentie met inheemse bodemvissen plaats.

>> Lees verder