Jacht, beheer en schadebestrijding in Flevoland niet meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening

De Provinciale Staten van Flevoland heeft afgelopen woensdag een gewijzigde omgevingsverordening met betrekking tot de wildbeheereenheden bekrachtigt die gelijk in werking is gesteld. Er is geen overgangstermijn opgenomen en geen van de wildbeheereenheden voldoet aan de nieuwe eisen. Dit heeft directe gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden die de jagers voor de grondgebruikers uitvoeren. Jacht, beheer en schadebestrijding liggen vanaf vandaag in Flevoland volledig stil.

>> lees verder