Jagers en reewildkenners zoeken preventief reekalfjes

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

Amersfoort, 16 mei 2014 – In de maanden mei en juni worden overal in ons land reekalfjes geboren. De reegeit brengt haar jongen bij voorkeur ter wereld in het hoge gras waar de kalfjes goed verborgen zijn. Mei en juni zijn echter ook de maanden waarop boeren hun gras maaien en kalfjes het slachtoffer dreigen te worden van de maaimachines.


Onnodig, vinden zowel jagers als de leden van Vereniging Het Reewild. Deze maanden geven zij extra voorlichting en verrichten zij diverse activiteiten om maaislachtoffers onder reekalfjes tot een minimum te beperken.

Percelen verontrusten en preventief zoeken
Jagers en reewildkenners onderhouden nauwe banden met boeren in hun regio. Dit maakt dat zij in deze periode van het jaar boeren hun diensten aanbieden om de kalfjes, voorafgaand aan het maaien, te redden. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de mensen van de lokale jagersverenigingen, de wildbeheereenheden. Eerst worden te maaien percelen opzettelijk verontrust zodat de reegeiten hun kalveren zelf verplaatsen naar veiliger gebied. Daarna worden, vlak voor het maaien, de percelen nagezocht op achtergebleven kalfjes. Eenmaal gevonden worden deze kalfjes, volgens een specifieke methode, aan de zijkant van het veld gelegd. De reegeit zal zich daar vaak later weer bij het kalf voegen. De boer kan ondertussen zijn maaiwerkzaamheden verrichten.

Voorzitter Roelf H. de Boer van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging juicht deze activiteit van de jagers toe: ‘Jagers brengen onnoemelijk veel tijd buiten door en zijn daardoor de ogen en oren van het Nederlandse buitengebied. Jagers voelen een verantwoordelijkheid voor het wild in hun veld en weten daarom precies waar de reeën zich bevinden en hoe ze om moeten gaan met een reekalf dat zich in het te maaien gras schuilhoudt. Om lijden onder dieren te voorkomen, is het goed dat jagers zich op deze manier samen met andere betrokkenen inzetten.’

Marien Greep, voorzitter van Vereniging Het Reewild, onderstreept het belang van de problematiek rond maaislachtoffers’: “Vereniging Het Reewild heeft intensief contact met overkoepelende organisaties van boeren en loonwerkers. Wij maken speciale materialen zoals maai-instructies die kunnen helpen bij het diervriendelijk maaien. Het  verjagen en professioneel zoeken van reeën en ander wild uit de te maaien percelen is bij het wildvriendelijk maaien van belang. Goede begeleiding en voorlichting blijven noodzakelijk om onnodig lijden en dierenleed te voorkomen.”

bron: persbericht KNJV