Aanhoudingen voor illegaal verzamelen kalveren

15 mei 2014 – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie 2 verdachten in het noorden van het land aangehouden.

De verdachten werken bij een bedrijf dat ervan verdacht wordt (fok)kalveren illegaal te verzamelen, en door te verhandelen. Dit is verboden vanwege risico’s voor de insleep of verspreiding van besmettelijke dierziekten. Afgelopen januari heeft reeds een doorzoeking plaatsgevonden en is administratie in beslag genomen.

Uit onderzoek blijkt dat de aangevoerde (fok) kalveren vermoedelijk niet aangemeld worden in het Identificatie & Registratiesysteem. Hierdoor is bij een uitbraak van een dierziekte niet duidelijk waar dieren vandaan komen en met welke andere dieren zij in contact zijn geweest. Dieren mogen alleen op erkende verzamelplaatsen worden verzameld voorafgaand aan hun eindbestemming. De NVWA stelt via een erkenning en een bedrijfsprotocol strenge eisen aan exploitanten van erkende dierverzamelplaatsen. Door deze werkwijze hebben ontvangers van fokkalveren het idee dat zij kalveren krijgen die rechtstreeks afkomstig zijn van het oorsprongbedrijf, terwijl deze illegaal zijn aangevoerd en verhandeld via het verzamelcentrum waar ze in contact zijn geweest met een paar honderd andere kalveren. De vermoedelijke werkwijze van het verzamelcentrum kan een gevaar vormen voor de ziektevrije status van het ontvangende veehouderijbedrijf. Daarnaast loopt de export van hoogwaardige runderen gevaar.

De NVWA kwam de zaak vorig jaar op het spoor tijdens een controle van een vrachtwagen met kalveren bestemd voor de dierverzamelplaats. Uit onderzoek bleek dat deze kalveren – overgeladen vanuit diverse veewagens – voor een groot deel illegaal (voor)verzameld waren.

Meer informatie: