Jagers komen in opstand tegen Partij voor de Dieren!

een-vijfde-minder-stropers-betrapt-in-vlaamse-bossen-id4700241-620x400Eindhoven, 21 januari 2014 –  Een grote groep jagers heeft genoeg van de onzin die verspreidt wordt over de jacht. Dit mede naar aanleiding van de op 18 december door de Partij voor de Dieren (PvdD) gepubliceerde initiatiefnota met als doel het afschaffen van de jacht zoals we die vandaag de dag kennen. Als antwoord op de nota is door jagers massaal naar de politiek gereageerd en de publiciteit gezocht met het verzoek tot een dialoog op basis van feiten uit het veld.

Denigrerend

De jagers maken zich vooral druk om de aanhoudende opzettelijke verspreiding van ongefundeerde misleidende informatie. De PvdD bedient zichzelf van opruiende teksten met als klap op de vuurpijl de initiatiefnota. Daar wordt ondermeer gesproken over de door de PvdD ingevoerde denigrerende term “plezierjacht”. Nederland kent beheer/benuttingsjacht, wat iets heel anders is dan het schetsen van het beeld dat jagers enkel dieren doden met vermaak als doel. Dit doet op geen enkele manier recht aan de deskundig- en voorzichtigheid waarmee de Nederlandse jager te werk gaat.

Demonisering

Aanhoudende demonisering en onophoudelijk verweer moeten leveren tegen steeds weer dezelfde onjuistheden heeft onder jagend Nederland een golf van verontwaardiging teweeg gebracht. Inmiddels zijn honderden brieven verstuurd aan de politiek en lijkt eindelijk een luisterend oor gevonden te worden bij de diverse partijen. De jagers vragen de partijen tegen het plan van de PvdD te stemmen. De PvdD maakt niet duidelijk voor welk probleem een afschaffing van de jacht op de vijf wildsoorten een oplossing biedt. Zoals de raad van State in haar advies aan staatssecretaris Dijksma over de nota Mooi Nederland ook aangeeft. Al eerder is de PvdD in negatief daglicht komen te staan door het verspreiden van aannames. Jagend Nederland dreigt hier onterecht slachtoffer van te worden. De gevolgen voor de natuur zijn niet te overzien indien de jacht wordt afgeschaft.