Jagersvereniging nodigt Kamerleden uit voor zomerganzentelling 16 juli

De laatste jaren hebben de in Nederland broedende, foeragerende en de overwinterende ganzen veel aandacht gehad van de media, betrokken partijen in de samenleving en de politiek. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen. Om handvatten aan te leveren voor duurzaam beheer en beleid worden ieder jaar op de derde zaterdag van juli alle ganzen in Nederland geteld. Om de Kamerleden van de commissies voor Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een inkijk te geven in deze activiteit van vogelaars, jagers en terreinbeheerders kregen zij deze week een uitnodiging om op zaterdag 16 juli aan deze telling deel te nemen.

>> Lees verder