Kamerbrief over het op de markt brengen van landbouwgif

Minister Staghouwer (LNV) reageert op een verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een position paper over het op de markt brengen van landbouwgif uiterlijk 31 maart 2022 met de Kamer te delen. Het kabinet heeft in 2020 de position paper (evaluatie Verordening (EG) 1107/2009) naar de Europese Commissie gestuurd.

>> download de Kamerbrief