Kamerbrief uitwerking positieflijst

kamiel
foto: Frank Wagemans

De positieflijst of positieve lijst is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren gehouden mogen worden. De positieflijst beperkt het aantal dieren dat vrij kan worden aangekocht en gehouden.

 

Artikel 33 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren vraagt om een lijst met diersoorten, die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen om te mogen worden gehouden. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) doorheen de jaren verschillende positief- en negatieflijsten ter advies opgesteld voor zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen.

Op 19 juni 2013 is de uiteindelijke positieflijst voor zoogdieren gepresenteerd. Deze wordt vanaf januari 2014 van kracht.

>> Kamerbrief over uitwerking positieflijst