Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om onze aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren vormen een belangrijk deel van ons nationaal verdienvermogen. Nu en in de toekomst. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering van ons groene verdienvermogen, waarbij tegelijkertijd ons land klimaatbestendig en leefbaar wordt ingericht.

>> lees verder