KNMvD adviseert forse vermindering aantal grote grazers in Oostvaardersplassen

Voor dierenartsen van de KNMvD is het onacceptabel dat grote grazers onnodig en vermijdbaar lijden vanwege het zogenaamde natuurvolgend beheer in de Oostvaardersplassen. Met name in de winter sterven er veel dieren een hongerdood door gebrek aan voedsel.

>> Lees verder