Kreeftenstropers Grevelingen

Grevelingen, 30 december 2016 – Vandaag 30 december 2016, omstreeks 11.00 uur, werd de aandacht door de politie en een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) van Staatsbosbeheer de aandacht getrokken door een bij de Grevelingen geparkeerde staande personenauto. Na info bleek de bestuurder hiervan mogelijk een visstroper te zijn. Er werd gepost door beide opsporingsambtenaren, die assistentie kregen van een Boa van de OZHZ en Natuurmonumenten.

Na enig tijd kwam er een duiker uit het water, die een net met diverse kreeften bij zich had. De man werd staande gehouden en er werd een onderzoek verricht. In het net zaten diverse kreeften met hun scharen, geboeid met Tyraps. De verdachte werd ter plaatse op zijn rechten gewezen en gehoord.

Enige tijd later kwam er nog een duiker uit het water. Hij liet op de plaats waar hij uit het water kwam ook een zak met kreeft achter. Deze man is ook staande gehouden, op zijn rechten gewezen en gehoord. Tussen de gevangen kreeften zaten kreeften vol met kuit/eitjes, die komende jaren de soort in stand moeten houden.

Beide verdachten waren op geen enkele wijze gerechtigd om op kreeft te vissen in de Grevelingen. Ze hadden in totaal 15 kreeften bij zich. Ze zijn dan ook PV aangezegd. Hun volledig duikuitrusting werd in beslaggenomen.

Aan het eind van de middag stuitte de politie en een opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer op een drietal Duitsers, die ook Kreeft en Oesters voorhanden hadden. Zij kregen een zogenaamde lik op stuk (om afdoening) opgelegd van 600 euro, door het Landelijk Parket.
Zij hebben de boete gelijk betaald.

Kreeft mag alleen gevangen worden in een bepaalde periode in het voorjaar. Dit mag niet door particulieren, alleen door vergunninghouders.

bron: politie Haringvliet