Landelijke schietdag 2009 !

Ommeren, 27 juli 2009 – Dinsdag 1 september a.s. zal op de banen van de k.s.v. de Betuwe te Ommeren weer het Landelijk Kampioenschap worden gehouden.

Het programma voor deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
08.30 uur – 09.00 uur ontvangst en aanmelden 
09.15 uur welkomstwoord
09.30 uur aanvang kampioenschap
12.00 tot 13.00 lunch [voor eigen rekening]
13.15 uur aanvang open wedstrijd
16.00 uur einde kaartverkoop
16.30 uur einde open wedstrijd
17.00 uur prijsuitreiking en verloting

De tijden zijn, zoals al aangegeven, onder voorbehoud daar wij afhankelijk zijn van o.a. het aantal deelnemers, weersomstandigheden, e.d.
De commissie verzoekt de teams wel het kampioenschap af te schieten alvorens aan de lunch te beginnen.
Van enkele afdelingen is al bericht ontvangen dat zij met een team aanwezig zullen zijn.
Om organisatorische redenen zal de het onderdeel hagel worden verschoten over 40 kleiduiven.
Graag verneemt de commissie van alle afdelingen of zij deelnemen en zo ja wie de schutters zijn.
De commissie kan dan vooraf alle lijsten gereed maken.
Zoals afgesproken binnen het HB kan het reservelid meeschieten doch het resultaat telt niet mee voor de wedstrijd.
De kosten bedragen € 20,–.Ook verneemt de commissie graag of er extra leden mee komen die ’s ochtends willen griffieren, e.d.

Wilt u eventueel in uw bezit zijnde wisselbekers meenemen.

Mocht u nog een sponsor weten, of over leuke prijzen beschikken voor de verloting, dan zullen wij deze met open armen ontvangen.

Vriendelijk verzoeken wij de afdelingen voor donderdag 27 augustus a.s. te berichten of zij komen en wie de schutters zijn.

Aanmeldingen kunnen worden gezonden/doorgegeven aan onderstaande adressen:
Theo van der Horst, tel. 0343 – 48 13 15; email: twmvdhorst@hetnet.nl 
of
Jaap van de Waerdt, Kamillelaan 11, 3925 RG  Scherpenzeel, tel./fax: 033 – 469 17 97;
email: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl

De commissie.

NB Wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht onder uw leden en donateurs te verspreiden.

Zij die niet in het team schieten zijn uiteraard zeer welkom op het middaggedeelte.