Landelijke telling 2014: groei populatie overzomerende ganzen vlakt af

Op 19 juli 2014 vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats, gecoördineerd door de Koninklijke Jagersvereniging. Vandaag worden de voorlopige resultaten bekend, waarbij de meest in het oog springende conclusie is dat – voor het eerst in vijftien jaar – de sterke groei van de populatie overzomerende ganzen afvlakt. Het totale aantal ganzen ligt rond de 630.000 stuks (met een marge van +/- 5%). Daarmee ligt het aantal ganzen nog steeds ver boven de stand in 2005, het referentiejaar dat veel provincies hanteren.

Bejaging als één van de middelen om de ganzenstand tot aanvaardbare proporties terug te brengen blijkt cruciaal, evenals het kunnen bejagen met de juiste middelen. Tevens pleit de Koninklijke Jagersvereniging voor terugplaatsing van de grauwe gans en de brandgans op de wildlijst, waarmee verantwoord beheer en duurzame benutting van deze soorten mogelijk wordt.

Voor meer informatie zie het volledige persbericht (PDF) en het overzicht diverse ganzensoorten en telcijfers (PDF)