Leeftijdsontwikkeling reebok in beeld

Het jachtseizoen voor reebokken is in alle provincies vanaf 1 mei geopend. Daarbij maakt de jager een inschatting van de leeftijd van de dieren in zijn veld. Dat noemt hij ‘aanspreken’. Vaak wordt bij het aanspreken te veel de nadruk gelegd op het gewei als indicator voor de leeftijd. Net als voor de reegeit (het vrouwelijk ree) geldt ook voor de reebok dat de lichaamsbouw het belangrijkste kenmerk is om de leeftijd te schatten.

>> Lees verder