Legaal toxische milieupersistente stoffen lozen met een omgevingsvergunning?

In de laatste decennia zijn significante vorderingen gemaakt in het beschermen van de volksgezondheid én het milieu door het toegenomen milieubewustzijn, strengere wet- en regelgeving en duurzamere ambities zowel bij overheden als de industrie. Toch zijn er nog veel vraagtekens die gezet kunnen worden bij de huidige gang van zaken, onder meer omtrent het verlenen van omgevingsvergunningen. Zo kan een bedrijf onder bepaalde voorwaarden toestemming krijgen voor het lozen van zogenoemde ‘persistente stoffen’ in het milieu middels een omgevingsvergunning.

>> Lees verder