Loslopend vee

Voor het eerst in België wordt deze technologie van ‘virtuele afrastering’ getest in gemeentes Balen en Mol. Geiten, schapen en runderen, die worden ingezet voor natuurbegrazing, krijgen een zogenaamde ‘collar’ aan waardoor ze zelf ondervinden tot waar ze mogen grazen.

>> lees verder