Meer aandacht voor natuurtoezicht in Friesland

Meer aandacht voor handhaving in het veld en op het water om de natuur te beschermen. Het tegengaan van de visstroperij en roofvogelvervolging. Dat zijn concrete voorstellen uit de analyse ‘Borging groene handhaving in Fryslân’ van de Friese Milieu Federatie (FMF). De analyse geeft concrete aanbevelingen om de samenwerking tussen toezichthouders op natuur en milieu in Friesland te verbeteren. De betrokken partijen streven met de maatregelen naar een versterking van de groene handhaving in Friesland. De analyse werd op 8 februari aangeboden aan gedeputeerde Poepjes.   Het toezicht op natuur en milieu staat onder druk. Dat komt vooral door grote bezuinigingen op natuur, snel veranderende wet- en regelgeving en reorganisaties. Dat heeft consequenties voor de capaciteit van handhavingsorganisaties. In 2010 verdween bijvoorbeeld het visstroperijteam van de politie. Ondertussen verdienen visstropers nog steeds veel geld aan de verkoop en export van snoekbaars. Ook de roofvogelvervolging nam vorig jaar weer toe. Staatsbosbeheer verliest in 2012 een derde van zijn rijksbijdrage en in 2014 is er nog maar een derde van deze bijdrage over.   Friesland heeft een speciale Toezichtskring Natuurhandhaving. Die bestaat uit de politie, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de NVWA, Sportvisserij Fryslân en de provincie. Samen verzorgen zij het toezicht in het veld en op het water. Agenten van de politie en buitengewone opsporingsambtenaren voeren gezamenlijk controles uit. Dat blijkt in de praktijk uitstekend te werken. Desondanks vindt de FMF dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren beter. Datzelfde geldt voor controleurs van bijvoorbeeld de sportvisserij. Daarnaast kan de informatievoorziening aan burgers beter.

bron: Provincie Friesland, 08/02/12

Copyright ©2012 AgriHolland B.V.