Meer dan 10.000 eitjes zeldzaam gentiaanblauwtje op Hoge Veluwe

Het gentiaanblauwtje is een zeldzame vlinder die voorkomt op vochtige heideterreinen. De soort stelt hoge eisen aan haar leefomgeving. Een vlakdekkende telling in het Nationaal park Hoge Veluwe leverde maar liefst 10.939 eitjes op, verspreid over 1826 bloeiende klokjesgentianen.

>> Lees verder