Meetnet Amfibieën en Vissen agrarisch gebied van start

Met het schepnet het platteland op! Agrariërs voeren al geruime tijd maatregelen uit om de leefomstandigheden van zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied te verbeteren. Sinds het begin van dit jaar is een vernieuwd stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van kracht geworden dat beter aansluit bij de internationale biodiversiteitsdoelen.

>> Lees verder