Home > Nieuws > Algemeen > Meetnet Amfibieën en Vissen agrarisch gebied van start

Meetnet Amfibieën en Vissen agrarisch gebied van start

Met het schepnet het platteland op! Agrariërs voeren al geruime tijd maatregelen uit om de leefomstandigheden van zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied te verbeteren. Sinds het begin van dit jaar is een vernieuwd stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van kracht geworden dat beter aansluit bij de internationale biodiversiteitsdoelen.

>> Lees verder