Melding visstroperij Zuid Nederland

Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Rian de Jong (tel: 0162 – 69 10 07) van Sportvisserij Zuidwest Nederland.  Ook kan je melding maken via hun contactformulier. Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren, kan je bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de nVWA (0900 0388, 24 uur per dag).