Milde vogelgriep in Milheeze

In Milheeze (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo’n 12.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft 3 stallen met buitenuitloop. Het gaat om een milde H5-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Vanaf vrijdag 3 april 2015 om 17.30 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Milheeze een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Zie voor de Regeling, gebiedsbeschrijving en meer informatie het bericht op de website Rijksoverheid.nl.