Monitoring gevolgen gewasbeschermingsmiddelen voor bestuivers hoognodig

Gewasbeschermingsmiddelen, gebruikt in land- en tuinbouw, blijken negatieve effecten te hebben op mens, milieu en biodiversiteit. De middelen zijn op één of enkele schadelijke soorten gericht, maar zijn slecht voor andere soorten, waaronder voor ons ‘nuttige’ insecten. Het is van groot belang om op korte termijn een meetnet op te zetten om de gevolgen voor wilde bestuivers in kaart te brengen.

>> Lees verder