Monitoring van burgerbetrokkenheid bij natuur

Burgers zijn in Nederland op vele manieren betrokken bij de natuur. Om deze burgerbetrokkenheid in kaart te brengen wordt al gebruik gemaakt van verschillende indicatoren, maar daarbij blijven diverse vormen van burgerbetrokkenheid bij natuur nog onderbelicht. In het onlangs verschenen rapport ‘Monitoring van burgerbetrokkenheid bij natuur: citizen science en doelgroep-panels’ worden de mogelijkheden verkend om nieuwe indicatoren te ontwikkelen.

>> lees verder