Natura 2000-netwerk belangrijk voor veel Europese soorten

Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk? Dit was, vrij vertaald, de vraag van de Europese Commissie aan een onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van Alterra. Uit het onderzoek bleek het grote belang van het netwerk voor alle onderzochte soortgroepen, vooral voor vogels, vlinders en planten.

>> Lees verder