Natuur in conflict: lessen uit conflicten over beheerjacht en bomenkap

Het inzetten van jacht als vorm van natuurbeheer en het kappen van bos om dit om te vormen naar andere typen natuur zijn twee vormen van natuurbeheer die veel maatschappelijke reacties oproepen. Deze reacties leiden soms tot conflicten; situaties waarin belangen, waarden en waarheden onverenigbaar zijn.

>> lees verder