Natuur in Flevoland: van technocratisch naar democratisch

De provincie Flevoland wil de maatschappelijke en economische waarde van natuur vergroten door natuur te beschouwen als meer dan alleen technocratische natuurdoeltypen en instandhoudingsdoelstellingen. Natuur is in de ogen van de provincie meer dan een hectare alkalisch laagveen met een bepaalde pH-waarde en een bijbehorend EU-habitatnummer.

>> Lees verder